Miejsce: Stary Rynek

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu w rejonie istniejącej studni. Rozpoczęcie prac: 2022-05-30

Planowany termin zakończenia: 2022-06-30