Miejsce: ul. Wały Jagiellońskie (na wysokości ul. Trybunalskiej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac (jeden pas ruchu). Rozpoczęcie prac: 2022-06-02

Planowany termin zakończenia: 2022-06-30