Miejsce: ul. Fordońska na wys. 434

Inwestor: KPEC Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłącza ciepłowniczego - prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2022-04-19

Planowany termin zakończenia: 2022-05-27