Miejsce: ul. Fordońska

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: rozbudowa i przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku około 70 mb na wysokości budowy Aura Towers. Rozpoczęcie prac: 2022-03-02

Planowany termin zakończenia: 2022-05-31