Drukuj

Miejsce: ul. Strzelecka (odcinek pomiędzy ul. Żwirki i Wigury orraz ul. Gnieźnieńską)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, prace prowadzone w 4 etapach. Rozpoczęcie prac: 2020-07-05

Planowany termin zakończenia: 2021-10-25