Miejsce: ul. Kapuściska (przy skrzyżowaniu z ul. Betoniarzy)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-06-15

Planowany termin zakończenia: 2021-08-16