Miejsce: ul. Konopczyńskiego, Gołębia

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - w związku z pracami nastąpi zajęcie jezdni ul. Konopczyńskiego oraz część skrzyżowania z ul. Gołębią - skrzyżowanie pozostanie otwarte dla ruchu pojazdów. Rozpoczęcie prac: 2022-05-13

Planowany termin zakończenia: 2022-08-31