Miejsce: ul. Swarzewska (od skrzyżowania z ul. Sopocką do ul. Bałtyckiej), ul. Bałtycka

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, skrzyżowanie ul. Swarzewskiej i ul. Spockiej zostanie zwężone, skrzyżowanie ul. Swarzewskiej i ul. Bałtyckiej zostanie zamknięte do 2021-06-28 - wprowadzono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-06-14

Planowany termin zakończenia: 2021-07-30