Miejsce: ul. Gdańska/Dwernickiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace na ul. Gdańskiej będą wykonywane do 2021-07-27, ul. Dwernickiego pozostanie bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2021-03-22

Planowany termin zakończenia: 2021-08-18