Miejsce: ul. Gdańska/Dwernickiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-03-22

Planowany termin zakończenia: 2021-05-24