Miejsce: ul. Artyleryjska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w poboczu, możliwe lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-03-08

Planowany termin zakończenia: 2021-06-08