Miejsce: ul. Skłodowskiej-Curie (od skrzyżowania z ulicami Jurasza i Łużyckiej do wjazdu/wyjazdu ze szpitala)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, obecnie prace trwają w obrębie zatoki autobusowej. Rozpoczęcie prac: 2020-11-24

Planowany termin zakończenia: 2021-08-16