Miejsce: rejon skrzyżowania ul. Lenartowicza, Solskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w rejonie skrzyżowania na jezdni i chodniku (z utworzeniem tymczasowego ciągu pieszego) oraz w poboczu i obszarze istniejącej zieleni. Rozpoczęcie prac: 2021-06-21

Planowany termin zakończenia: 2021-09-24