Miejsce: Rondo Kujawskie

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: W dniach z 12 na 13 października Wykonawca wprowadzi zmiany w organizacji ruchu w obrębie Ronda Kujawskiego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Planowany termin zakończenia: