Miejsce: Rondo Bernardyńskie

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: W dniu 01.10.2020r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na rondzie Bernardyńskim. Do ruchu będą dopuszczone obie jezdnie ul. Bernardyńskiej, a ruch na rondzie Bernardyńskim odbywać się będzie po obwiedni.

Planowany termin zakończenia: