Miejsce: ul. Zygmunta Augusta

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-08-24

Planowany termin zakończenia: 2021-05-31