Miejsce: skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Sygnalizacja świetlna przełączona w tryb ostrzegawczy.Roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej.

Planowany termin zakończenia: