Drukuj

Na podstawie Zarządzenia nr 435/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 powołany został zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Prezydenta Mirosław Kozłowicz a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz przedstawiciele środowiska pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.

Do zadań Zespołu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy należy:

1) analiza rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) współpraca z przedstawicielami społeczności i innymi jednostkami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) propagowanie i inspirowanie działań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) podział środków z budżetu Miasta Bydgoszczy na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.