Drukuj

wiadukt-AK-1Wykonawca przygotował już zaplecze budowy i nową organizację ruchu w obrębie inwestycji.
Nowy obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go do potrzeb pieszych i rowerzystów.
Ruszają prace rozbiórkowe.
Uwaga kierowcy będą zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek wieczorem (19 września) Wykonawca rozpocznie wprowadzać nową organizację ruchu przy wiadukcie i w jego obrębie.
Podczas budowy ruch prowadzony będzie dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem.
Przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej będzie jeszcze zachowany. Dopiero w późniejszym etapie ulica zostanie zamknięta.

Powyższe zmiany pozwolą Wykonawcy przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi.
Prace te będą prowadzone w terminach zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

wiadukt-AK-3Bliźniacze wiadukty
Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.
Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.
To już kolejne prace budowlane w tym miejscu.
Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.

Długość gwarancji to 15 lat.
Wartość zadania to prawie 30 mln zł.
Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

wiadukt-AK-2Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej zaprojektowało już nieistniejące bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, a wybudowało intensywnie działające na terenie Bydgoszczy Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych – oddano je do użytku 40 lat temu. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych.

Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Znakomity patron
Decyzją radnych wiaduktom od tego roku patronuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy.
W ten symboliczny sposób Rada Miasta upamiętniła też 70. rocznicę uruchomienia pierwszej audycji Radia Wolna Europa, oddając cześć jej dyrektorowi.