Drukuj

plac-K-77Zrewitalizowany Plac Kościeleckich uzupełni zmieniający się od kilku lat ten fragment Starego Miasta. Ostateczny kształt tej zielonej bramy do salonu Bydgoszczy to efekt współpracy z Radą ds. Estetyki.
Przetarg na roboty budowlane ma zostać ogłoszony jeszcze w maju.

Docelowo w tym miejscu zachowane zostaną wiekowe kasztanowce, pośród których powstanie nowa główna aleja spacerowa z nawierzchni mineralnej. Jeszcze więcej kwitnących roślin uzupełni ten zielony krajobraz. W najbliższym czasie wypracowane zostaną rozwiązania dotyczące oświetlenia wewnątrz Placu, które nadać ma całości elegancji i klimatu.

plac-K-3Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest w maju br.
Plac Kościeleckich po rewitalizacji zyska charakter otwartej zielonej przestrzeni w centrum miasta. Uzupełnieniem alei spacerowej będzie montaż elementów małej architektury. Estetyczne i wygodne ławki sprawią, że Plac stanie się miejscem wypoczynku i spotkań pobliskiej uczelni, centrum biznesowego, ośrodka kultury i kościoła.

Plac Kościeleckich pozostanie węzłem komunikacyjnym, dlatego tak ważna jest likwidacja barier architektonicznych w tym miejscu. Pojawią się dwa przejścia pomiędzy częścią północną, a południową, a wejścia na skwer od jego szczytów zostaną wyprofilowane. W ramach robót przebudowane zostaną również wewnętrzne instalacje podziemne.

plac-K-66Chodniki w śródmiejskim stylu
Poza częścią "centralną" przebudowane zostaną strefy przystankowe oraz chodniki przy sąsiadujących budynkach. Modernizacji ulegnie również nawierzchnia drogowa na całym Placu niemalże do skrzyżowania z ul. Długą i Pod Blankami. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem. Zastosowane zostaną płyty kamienne oraz kamienne opaski. Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

plac-K-4Opady deszczu pod kontrolą
W podziemnej części Placu powstanie zbiornik retencyjny. To ważny element rozbudowy systemu bydgoskiej kanalizacji deszczowej. Rozwiąże on problem zalewanych ulic podczas intensywnych opadów. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie suszy. Ta część inwestycji realizowana będzie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. 

plac-K-5Plac uzupełni rewitalizację okolicy
W ostatniej latach na działce przekazanej przez miasto powstało Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, a zabytkowy gmach odrestaurowano. W miejscu dawnego placu manewrowego powstał nowoczesny biurowiec. Prace konserwatorskie, w oparciu m.in. o środki z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków dotknęły także elewację gmachu UKW. Trwa także ostatni etap prac przy remoncie i adaptacji hali targowej położonej w  sąsiedztwie placu.