Drukuj

wiadukt-WP-2-1Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Jeszcze w tym tygodniu wykonana zostanie cała płyta pomostu. Pozwoli to rozpocząć prace przy odwodnieniu obiektu i układaniu nawierzchni.
Docelowo tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem.

W tym tygodniu do Bydgoszczy z Radomska zostaną przywiezione i zamontowane ostatnie elementy konstrukcji stalowej. Są one znacznie cięższe niż wcześniej układane płyty, dlatego do ich montażu będzie wykorzystany ośmioosiowy dźwig samochodowy o udźwigu aż 500 ton.

Prowadzone będą również prace na przyczółkach obiektu i przy montażu urządzeń dylatacyjnych.
Po wykonaniu powyższych robót Wykonawca rozpocznie prace przy montażu krawężników, odwodnienia obiektu i wylewaniu ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie.
Po wykonaniu dalszych prac zabezpieczających, zostanie też wyłożona nawierzchnia na jezdni.

Nowe rozwiązania podniosą walory użytkowe obiektu.
Pierwszą z nich jest tzw. cicha dylatacja. Urządzenia beznakładkowe produkcji niemieckiej będą pierwszymi tego rodzaju w Bydgoszczy. Charakteryzują się tym, że kształt falisty jest nadawany głównemu profilowi stalowemu, a nie nakładkom, które często obluzowują się. Efektem jest obniżenie poziomu hałasu o ok. 40%.

Drugą nowością jest zastosowanie na ciągu pieszo-rowerowym fibrobetonu, czyli betonu zbrojonego włóknem rozproszonym, w tym przypadku bazaltowym. To rozwiązanie, z kolei, ma na celu zmniejszenie zarysowań kap, powodujących odrywanie się i niszczenie nawierzchni chodników i dróg rowerowych na mostach. Zarysowania te, które są naturalne dla każdego betonu, powinny zmniejszyć się do rozmiaru niepowodującego utraty ciągłości żywicy tworzącej nawierzchnię.

Jest to rozwiązanie pilotażowe, więc nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Innowacyjności i Technologii Politechniki Białostockiej, z którym będziemy konsultować sposób wykonania takiego betonu. Podobne rozwiązania planujemy zastosować na kolejnych obiektach (mosty Kazimierza Wielkiego, zachodni wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej). Technologia ta powinna zmniejszyć koszty utrzymania chodników i dróg rowerowych, w tym ich napraw i remontów.

Pod wiaduktami i w ich sąsiedztwie, zaplanowane jest nowoczesne oświetlenie w technologii LED. Oprawy oświetlające ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na filarach i będą oświetlać je z bocznej strony. Dotychczasowe umieszczanie oświetlenia pod przęsłami szybko kończyło się notorycznym doszczętnym niszczeniem i ich rozkradaniem powodując, że teren pod mostem stawał się nieprzyjazny dla mieszkańców.

wiadukt-WP-2-2Mamy nadzieję, że wdrażane rozwiązania to kolejny krok do przodu, wprowadzający nasze mosty na wyższy poziom, bardziej przyjazny dla mieszkańców. To również krok ku zwiększeniu niezawodności, co w perspektywie czasu powinno przynieść wymierne oszczędności dla Miasta.
Bacznie obserwujemy rynek i wprowadzamy nowe rozwiązania również na obiektach mostowych w Bydgoszczy.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.
Przypominamy też, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.