Drukuj

mostyy-1Mimo trudnych warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy.
W ramach tego zadania realizowana jest też przebudowa torowiska na ul. Perłowej.
To obecnie jedne z największych inwestycji realizowanych na terenie Bydgoszczy.

mostyy-3Intensywne prace przy ul. Fordońskiej
Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Fordońskiej i Łęczyckiej. Realizowane są tez roboty związane z branżą elektroenergetyczna i teletechniczną na jezdni północnej ul. Fordońskiej. Po zakończeniu robót związanych z uzbrojeniem terenu i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane są roboty drogowe na jezdni oraz ciągach pieszo-rowerowych.
Zakończenie tych robót pozwoli w II połowie roku przełożyć ruch i rozpocząć prace na jezdni południowej, po której obecnie poruszają się pojazdy.

mostyy-4Przed świętami zakończono budowę części fundamentów pod słupy trakcyjne (w ul. Fordońskiej) co umożliwi ustawienie nowych konstrukcji. Na dniach rozpocznie się też przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w ulicy Fordońskiej a wykonawca będzie mógł przystąpić do robót torowych.
Wcześniej przebudowano sieć ciepłowniczą i gazową, która kolidowała z rozbudową dróg i torowiska.
Ponadto na całym zakresie zadania realizowane są roboty związane z uzbrojeniem podziemnym.

mostyy-5Intensywne prace związane z obiektami mostowymi ul. Kazimierza Wielkiego
Przy nowych przeprawach zakończone zostało palowania pod podpory nowych mostów (tramwajowego i drogowego) oraz pogrążane są ścianki szczelne, dzięki którym powstają komory umożliwiające prowadzenie betonowania oraz zbrojenia podpór.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (temperaturach powyżej 0 st. C), po sprawdzeniu nośności zabudowanych pali, planowane są prace związane z wykonywaniem podpór pod mosty.
Obecnie trwa również przygotowywanie nasypu do obiektów od strony południowej.

Równolegle do prowadzonych robót, na zapleczu budowy trwa montaż elementów przyszłej konstrukcji. Zostaną one następnie przywiezione i zamontowane na terenie budowy.   

mostyy-7Intensywne prace przy torowisku ul. Perłowej
Budowa nowych mostów nad Brdą powiązana jest też z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
W tym miejscu powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe. Docelowo nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Dzięki temu w ramach jednego zadania powstaje nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów.
8 stycznia rozpoczęły się pierwsze prace w tej części osiedla.

mostyy-9W pierwszej kolejności rozebrana została trakcja tramwajowa na całym realizowanym odcinku. W ostatnim czasie prowadzone były też prace przy demontażu słupów, wygrodzenia torowisk i wiat przystankowych.

Obecnie z placu budowy Wykonawca wywozi wszystkie elementy dotychczasowej trasy tramwajowej a następnie rozpocznie wymianę podbudowy i montaż nowego torowiska wraz ze słupami trakcyjnymi.

W międzyczasie dowiezione zostaną nowe materiały – szyny i podkłady, które będą wbudowywane sukcesywnie po przygotowaniu wszystkich warstw podbudów.
Wykonawca planuje wykonać torowisko wzdłuż ulicy Perłowej do końca wakacji 2022 r.

most-zmiany-4Przypominamy, że włączenie wykonanego odcinka Perłowej do torowiska w ulicy Toruńskiej, możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Perłową oraz na obiekcie tramwajowym w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Po wybudowaniu mostu tramwajowego i oddaniu go do użytku, zostanie nim poprowadzony ruch tramwajowy i będzie można rozpocząć prace przy przebudowie węzła ul. Perłowej wraz z układem drogowym na ul. Toruńskiej. Udostępnienie torowiska i nowego układu drogowego przy ul. Perłowej możliwe będzie więc w I kwartale 2023 roku.