Drukuj

smukalska-2Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie docelowo dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Większość prac po stronie wschodniej została już wykonana.
12 stycznia wprowadzone zostaną dalsze zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku.

Do tej pory na odcinku blisko 1,5 km wykonana została nawierzchnia jezdni wschodniej ul. Smukalskiej. Natomiast na pozostałym 500 metrach ułożona została nawierzchnia na całej szerokości jezdni. Na tych odcinkach do wykonania pozostanie już tylko ułożenie warstwy ścieralnej.
W ramach prowadzonych robót wykona została też kanalizacja deszczowa oraz liczne prace ziemne.

smukalska-1W związku jednak z pogarszającym się stanem dotychczasowej nawierzchni oraz planami dalszych prac budowlanych, w środę 12 stycznia wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.
Ruch pojazdów zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię a dodatkowo na jego fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
Nadal zamknięty będzie wlot ulicy Smętowskiej.
Miejsce prowadzenia robót zostanie wygrodzone a kierowcy naprowadzeni na odpowiedni tor jazdy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca rozpocznie rozbiórkę nawierzchni jezdni zachodniej a następnie przebudowę całej infrastruktury podziemnej.
Po zakończeniu tych prac, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.
Przewidywany termin obowiązywania powyższych zmian na tym odcinku to około 2 miesiące.

smukalska-3Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Termin realizacji: I połowa 2023 r.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.