Drukuj

Perowa-1W poniedziałek (5 lipca) podpisana została umowa z firmą Trakcja S.A na budowę nowych mostów nad Brdą łączących ulicę Fordońską z ul. Toruńską.
Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi.

Powstaną też nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. To kolejna inwestycja wzmacniająca transport publiczny.


Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości ponad 250 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodowa.
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.
Na moście tramwajowym wykonane zostaną niewielkie kapy chodnikowe, na których instalowane będą bariery.

Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów (też 5 przęseł i konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa).
Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu.
Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod chodnik dla pieszych i drogę rowerową.
Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.
Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie też droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.

Mosty w liczbach:
Długość
o Tramwajowy – 255m
o Samochodowy z ciągiem pieszo-rowerowym – 253 m
• Szerokość jezdni – 7m
• Szerokość chodnika i drogi rowerowej – 4,5 m

Dużo zmian też wokół ul. Perłowej
Wraz z budowa nowych mostów pomiędzy ulicami Fordońska i Toruńską (w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego) wiele zmian czeka też węzeł tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Perłowej. To również element tej dużej inwestycji.
Na odcinku ok. 600 metrów linii dwutorowej wzdłuż ul. Perłowej zmodernizowane zostanie torowisko biegnące w kierunku węzła Szarych Szeregów.
Wymieniona zostanie jego podbudowa, tory i słupy trakcyjne. Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Wokół niego powstaną między innymi nowe drogi rowerowe.
Odnowione zostaną nawierzchnie chodników.

Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych.
Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki.

Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem tak jak obecnie kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

 

5 lipca podpisana została umowa z Wykonawcą robót (Trakcja S.A)
Koszt zadania to prawie 154 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu unijnym.

 


Unia-MOST                       

                            

Projekt pn.: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”

Projekt realizowany ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

NUMER PROJEKTU: POIS.06.01.00-00-0010/16

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy