Drukuj

Smukalska-2Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. Aktualnie trwają prace budowalne poza pasem jezdni.
Na początku lipca zakres robót zostanie rozszerzony.
Uwaga kierowcy będą zmiany w organizacji ruchu.


Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Smukalska-1Zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.
Jeszcze na początku lipca na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej.
W związku z powyższym zamknięty zostanie wlot ulicy Smętowskiej.
Miejsce prowadzenia robót zostanie dokładnie wygrodzone a kierowcy będą oznakowaniem pionowym i poziomym. naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.

Na przedmiotowym odcinku prowadzona będzie rozbiórka dotychczasowej nawierzchni, wykonana zostanie cała infrastruktura podziemna. Po zakończeniu tych prac na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.
Przedmiotowe roboty potrwają ok. 2 miesięcy.

Po ich zrealizowaniu, wykonawca przeniesie roboty na dalszy odcinek inwestycji.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Smukalska-3Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.