Drukuj

aury-2Przygotowujemy się do przebudowy kolejnych ulic gruntowych w mieście. Projektanci przygotowali wstępną dokumentacją dla ulic w Opławcu i Łęgnowie Wsi.
Teraz czekamy na uwagi mieszkańców.
Konsultacje ruszają 1 lipca. 
Są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.


Koncepcje przebudowy powstały dla 3 ulic gruntowych: Kudowskiej i Krynickiej w Opławcu oraz ul. Przyłubskiej w Łęgnowie Wsi. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców, dlatego czekamy na Państwa uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w ostatecznej dokumentacji projektowej.

Konsultacje potrwają od 1 do 31 lipca. W tym czasie swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres korespondencyjny ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku. Na spotkanie zapraszamy we wtorek, 20 lipca, o godz. 16:30.

Pieszojezdnia na ul. Kudowskiej
Ulica Kudowska zyska twardą nawierzchnię na odcinku ok. 220 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Ul. Krynicka z wyniesionymi skrzyżowaniami
W Opławcu planowane jest też utwardzenie ul. Krynickiej, stanowiącej dojazd do ul. Sanatoryjnej, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości około 200 metrów. Skrzyżowania z ul. Letniskową będzie miało formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Ulica zyska nowe odwodnienie.

Ażury na ul. Przyłubskiej
Koncepcja utwardzenia kolejnego odcinka ul. Przyłubskiej zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych. Powstanie on na długości około 600 metrów (łącznie z sięgaczem w kierunku zachodnim). Jezdnia będzie wyposażona w część dedykowaną pieszym, pobocza oraz zjazdy. Funkcjonować będzie odwodnienie powierzchniowe. W poprzednich latach utwardzony został początkowy odcinek ulicy od strony ul. Toruńskiej.