Drukuj

Kujawska-o-9Wykonawca zgłosił do ZDMiKP gotowość do odbioru robót prowadzonych w ciągu ulicy Kujawskiej. Ruszają prace odbiorowe.
Rozbudowa ul. Kujawskiej to największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i  rowerzyści.

Czas odbiorów
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę oficjalnego zakończenia prac, rozpoczną się prace odbiorowe realizowane przez Zamawiającego (ZDMiKP)

Jeszcze w tym tygodniu (28.06 - 02.07) zostanie sprawdzone całe oznakowanie poziome i pionowe. Po jego akceptacji będzie można testowo uruchomić sygnalizację świetlną na obu rondach.
Przez kilka dni działanie świateł będzie dokładnie monitorowane i synchronizowane z bydgoskim system ITS.

Kujawska-o-4W tym czasie sprawdzone będą przez pracowników ZDMiKP i przy udziale Inżyniera Kontraktu, wszystkie pozostałe elementy wykonane w obrębie ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego. Szczegółowej kontroli poddane zostaną chodniki, jezdnie, zjazdy do posesji, schody, drogi rowerowe i przystanki.
Wskazane przez Zamawiającego elementy wymagające jeszcze ewentualnego uzupełnienia czy poprawy, będą musiały zostać zrealizowane przez Wykonawcę.

W związku z powyższym w wakacje mieszkańcy mogą jeszcze spodziewać się drobnych prac na jezdniach czy chodnikach oraz terenach przyległych do inwestycji. Nie będą one jednak generowały większych utrudnień w ruchu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Kujawska-o-14W związku z tym, że panujące warunki klimatyczne w końcowej fazie realizacji inwestycji (upały) zdecydowanie nie sprzyjały nasadzeniom zieleni (cześć drzew nasadzonych w obrębie realizowanej inwestycji „nie przyjęła się"), podjęliśmy decyzję o kontynuowanie tych prac w bardziej sprzyjających warunkach tj. w okresie jesiennym bieżącego roku.

Zależy nam aby ponad 600 drzew i setki krzewów w pełni uzupełniały krajobraz tak dużej i kompleksowej inwestycji, zrealizowanej w ścisłym centrum Miasta.
Zaplanowane nasadzenia zdecydowanie podniosą walory estetyczne wykonanych prac budowlanych

Kujawska-o-6Niespodziewane odkrycia archeologiczne
W trakcie ostatnich prac przy zieleni prowadzonych tuż przy parkingu na ul. Długiej, natrafiono na kolejne znaleziska dotyczące historii naszego miasta. W tym miejscu muszą zostać przeprowadzone dodatkowe prace archeologiczne. Prawdopodobnie są to dalsza część staropolskiego traktu, który został już odkryty w trakcie prowadzonych prac budowlanych.


Warto dodać, że przy ul. Zbożowy Rynek ( w miejscu wyburzonej kamienicy) odtworzony został historyczny zarys fundamentów kościoła św. Stanisława.Położenie obiektu zaakcentowane zostało klinkierową cegłą. Wcześniej archeolodzy natrafili również na inne obiekty, m.in. dawny cmentarz i fundamenty kościoła św. Idziego (pod dzisiejszym tramwajowym przystankiem Zbożowy Rynek).

W terminie do dwóch miesięcy wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla wykonanych robót.

Kujawska-o-12Tak duże zadanie drogowe rowiązało niewątpliwie szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta.
Powstało nowe torowisko, buspasy, drogi rowerowe i wygodne przystanki. Znacznie skrócił się też czas podróży komunikacją miejską.
Prowadzone w trakcie budowy badania archeologiczne, pozwoliły natomiast poznać ciekawą historię tej części miasta.

Co zyskaliśmy?
Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Bydgoszcz i jej mieszkańcy zyskali jednak znacznie więcej:
• Powstało nowe tramwajowe połączenie górnego tarasu z centrum
• Zakupiliśmy 15 nowoczesnych tramwajów
• Czas podróży komunikacją miejską z Wyżyn do ronda Jagiellonów skrócił się do 12 minut
• Autobusy kilku linii korzystają z buspasa na ul. Kujawskiej
• Wszystkie przystanki i przejścia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Powstało bezpieczne rowerowe połączenie górnego tarasu ze Starym Miastem
• Park Wolności z ul. Kujawską łączą nowe schody
• Badania archeologiczne pozwoliły lepiej poznać historię Bydgoszczy
• Zrewitalizowany został ostatni odcinek ul. Długiej
• Powstał duży parking przy r. Kujawskim (docelowo w systemie P+R)
• Infrastruktura zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo
• Nowa trasa znacznie ułatwi funkcjonowanie sieci tramwajowej, podczas kolejnych inwestycji lub zdarzeń losowych

Historia torowiska na ul. Kujawskiej w pigułce:
• 1970 - torowisko od węzła Szarych Szeregów do Zbożowego Rynku ujęte w programie nowego układu komunikacyjnego Bydgoszczy
• 1975 – budowa pierwszego elementu trasy od Szarych Szeregów do Magnuszewskiej
• 1984 – budowa kolejnego etapu od Magnuszewskiej do ronda Kujawskiego
• 2014 – ujęcie inwestycji na Kujawskiej w Kontrakcie Terytorialnym (gwarancja unijnego dofinansowania), konsultacje społeczne
• 2017 – uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przetarg na wykonanie
• 2018 – finalizacja kontraktu na 15 tramwajów, podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych
• 2020 – uruchomienie torowiska na Kujawskiej
• 2021 – zakończenie wszystkich prac

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Koszt prac budowlanych na Kujawskiej – 174 mln zł
• Długość nowego buspasa – ponad 500m
• Gwarancja – 8 lat
• Liczba zasadzonych drzew w ramach projektu – ponad .600
• Długość nowych dróg rowerowych – 4,1 km
• Czas podróży pomiędzy Wyżynami i rondem Jagiellonów – 12 minut

Rozbudowa ul. Kujawskiej – historia budowy
Kluczowym momentem dla uruchomienia tej inwestycji było zapewnienie unijnego finansowania w 2014 roku (Kontrakt Terytorialny). Pozwoliło to sfinalizować prace projektowe, przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić przetarg na budowę i wybrać wykonawców zadania.

Prace w terenie rozpoczęły się w lutym 2019 roku.
Inwestycja została skoordynowana między innymi z przebudową całe sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzonej przez MWIK. W pierwszej kolejności konieczne były między innymi rozbiórki budynków przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Zbożowym Rynku. Usunięte zostały też nieczynne przejścia podziemne pod rondem Kujawskiem.

W wielu miejscach prowadzone były dodatkowe prace archeologiczne związane z ciekawymi znaleziskami m.in. dawnych cmentarzy, fundamentów średniowiecznego kościoła oraz dawnego traktu.

Torowisko będące podstawowym elementem inwestycji udało się uruchomić w grudniu ubiegłego roku. Pozwoliło ono skrócić czas podróży pomiędzy rondem Jagiellonów a Kujawskim. Czas przejazdu pomiędzy pętlą Wyżyny i rondem Jagiellonów to ok. 12 minut. Konstrukcja torowiska została zbudowana w wykopie. Był on niezbędny by zniwelować nachylenie i uniknąć większych rozbiórek. Mury oporowe na długości ponad 400 metrów zostały ozdobione dynamicznym muralem.

Konieczne było też obniżenie poziomu ronda Kujawskiego i podniesienie ronda Bernardyńskiego, co wiązało się z potężną skalą prac ziemnych.
Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej górny taras miasta zyskał alternatywne połączenie z centrum. Znacznie ułatwi to organizację ruchu w przyszłości w trakcie kolejnych modernizacji, remontów lub zdarzeń losowych.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną w 2019 roku przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.

Kujawska-o-3Transportowe inwestycje na górnym tarasie
Większość inwestycji związanych z przebudową głównej arterii spinającej osiedla górnego tarasu, czyli ulic Wojska Polskiego i L. Solskiego zostało już zakończonych. Były one rozłożone w czasie, by minimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu i dostosować liczbę realizowanych zadań do możliwości finansowych miasta.

Najważniejsze zadania związane z rozbudową infrastruktury górnego tarasu to:

• Budowa trasy Uniwersyteckiej I etap 2010-13
• Przebudowa skrzyżowania WP-Magnuszewska - 2013
• Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Solskiego i Wojska Polskiego -2013-14
• Rozbudowa pętli Kapuściska 2017-18
• Przebudowa wiaduktu południowego WP – 2017-18
• Budowa trasy Uniwersyteckiej II etap 2017-19
• Rozbudowa węzła Szarych Szeregów 2018-19
• Rozbudowa ul. Kujawskiej 2019-21
• Przebudowa wiaduktu północnego w ciągu ul. Wojska Polskiego – 2021-22
• Budowa przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Szwederowa i ronda Grunwaldzkiego (planowana)
• Przebudowa wiaduktu południowego w ciągu u. Wojska Polskiego – 2021-22