Drukuj

Kujawska-2Wzdłuż rozbudowanej ul. Kujawskiej trwają przygotowania do malowania oznakowania poziomego.
Dobiegają końca prace związane z budową parkingów.

Ostatnie prace przy przejazdach będą wiązać się z weekendową przerwą w kursowaniu tramwajów.


Kujawska-4W pierwszej kolejności na jezdniach wykonywane jest trasowanie. Cienkie linie wyznaczają osie i krawędzie pasów, które będą wykonywane w technologii grubowarstwowej.
Nowością na Kujawskiej będzie m.in. buspas w kierunku ronda Bernardyńskiego.
Dzięki niemu również autobusy jadące do centrum ominą korki (Linie nr 56, 57, 61, 64, 80, 99).


Kujawska-3Kontynuowane są jeszcze prace przy nasadzeniu zieleni. Niestety niektóre drzewa przy rondzie Kujawskim "nie przyjęły się".
Zleciliśmy więc Wykonawcy ponowne nasadzenia oraz przypomnieliśmy o bezwzględnym obowiązku podlewania oraz dbania o młode drzewa i zieleń, sadzone w obrębie całej inwestycji.
Ponowne nasadzenia Wykonawca będzie musiał przepowadzić już na swój koszt.


Kujawska-1Zanikają też punktowe prace brukarskie na parkingach i chodnikach. Wykonawca przygotowuje się do odtworzenia nawierzchni na wlocie w ul. Wiatrakową.

Po zamontowaniu ostatnich barier udostępnione zostaną schody do parku Wolności.Kujawska-5W weekend przy mniejszym ruchu wykonane zostaną też ostanie prace w obrębie przejazdów tramwajowych. Częśc prac będzie realizowana w godzianch wieczorncyh i nocnych.
Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Zakończenie wszystkich prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej zaplanowane jest jeszcze w czerwcu.