Drukuj

trasa-3W dniu 28 maja 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy otrzymał kolejne pismo z Politechniki Gdańskiej (PG), będące odpowiedzią na komentarz Prof. Krzysztofa Żółtowskiego przedstawiony podczas Sesji Rady Miasta i będący odniesieniem do wcześniej przekazanej ekspertyzy Politechniki Gdańskiej.

Przypomnijmy, że Prof. Krzysztof Żółtowski jest autorem ekspertyzy Mostu Uniwersyteckiego, zleconej przez Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji Publicznej w 2020 roku.

W odpowiedzi na przesłane pismo z PG, pragniemy poinformować, że zawarte tam informacje, mają w przeważającej części charakter polemiki naukowej, która w żaden sposób nie przyczyni się do szybkiej naprawy przeprawy tak ważnej dla mieszkańców Bydgoszczy.

Analizując część merytoryczną dotychczasowych wywodów naukowych PG, nie znaleźliśmy podstaw, by cofnąć naszym zdaniem słuszną decyzję o zamknięciu mostu i ograniczeniu ryzyka dla jego dotychczasowych użytkowników. Jak wiemy dotychczasowe obie ekspertyzy wskazują na prawdopodobne błędy projektowe.

TREŚĆ PISMA PG

W treści przywołanego najnowszego pisma PG ,pojawił się bardzo poważny zarzut tzw. „mataczenia". W tej sprawie niezwłocznie , bo już w dniu 28.05.2021 roku inspektor ZDMiKP dokonał przeglądu węzłów wymienionych w punkcie dotyczącym ostatniej naprawy spoin i wykonał stosowaną dokumentację fotograficzną ich obecnego stanu porównując ze sobą zdjęcia wykonane w grudniu 2020 r. w ramach ekspertyzy.
Analiza nie wykazała śladów naprawy spoin, o której mowa w piśmie Politechniki Gdańskiej z dnia 28.05.2021 roku.

W dniu 31.05.2021 roku pomimo własnego sprawdzenia zwróciliśmy się dodatkowo z wnioskiem do przedsiębiorstwa Kormost SA, wykonującego dotychczas prace zabezpieczające i badawcze na Moście Uniwersyteckim, o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących czynności technologicznych i badawczych przeprowadzanych w ostatnich miesiącach podczas badania spoin oraz jednoznacznego oświadczenie, czy były naprawiane jakiekolwiek spoiny węzłów w latach 2020 – 2021 (ZDMiKP nie zlecał napraw spoin).
Stanowisko firmy Kormost SA jest jednoznaczne i wskazuje, że malowanie spoin miało charakter zabezpieczeń antykorozyjnych i było prowadzone już po wykonaniu wcześniejszych badań spoin, prowadzonych przez profesora Żółtowskiego w 2020 roku. Na tamtym etapie badań cześć farby musiała zostać zdjęta by móc przeprowadzić badania specjalistycznym sprzętem oraz zdiagnozować dokładnie zarysowania spoin.

WYSTĄPIENIE ZDMIKP do FIRMY KORMOST

TREŚĆ ODPOWIEDZI FIRMY KORMOST

Podkreślamy jednocześnie, że wszelkie materiały otrzymane dotąd, zarówno z Politechniki Gdańskiej, jak i od prof. Krzysztofa Żółtowskiego, zostały przekazane do Prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Mostu Uniwersyteckiego. Są również publikowane na naszej stronie internetowej w formie raportów.

Pragniemy również dodać, że wszelkie materiały również te o spoinach mostu (w szczególe których użyto sformułowania o „mataczeniu"), zostały przekazane wcześniej do Politechniki Gdańskiej, a jej przedstawiciele mogli się zapoznać ze stanem faktycznym obiektu (w tym spoin) podczas wielu wizyt odbytych w Bydgoszczy. Sprawa wytrzymałości konstrukcji stalowej w obszarze kowtwień want, w tym omówienie newralgicznych miejsc konstrukcji m.in. spoin była szczegółowo zaprezentowana w dniu 10 lutego br. podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta poświęconej zaistniałej awarii mostu - fragment zapisu video z Sesji 1 h 36m pod linkiem:
https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=bydgoszczsesja&archData=10-02-2021
Tym samym informacje o braku jakichkolwiek materiałów, wyników dostępnych badań w temacie mostu Uniwersyteckiego uznajemy za nieprawdziwe.

Dotychczasowe pisma i doniesienia z Politechniki Gdańskiej przekazywane wręcz z cotygodniową regularnością, coraz bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, że mogą mieć one za zadanie wyłącznie osłabić przyszłą odpowiedzialność projektantów mostu, podważyć autorytet eksperta powołanego przez ZDMiKP (również związanego z PG) oraz sprawiają wrażenie celowego nakierowywania opinii publicznej w inną stronę.

Zapewniamy, że celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej.
Nie zamierzamy wchodzić w niepotrzebne spory wewnątrz środowiska eksperckiego. Naszym zdaniem dotychczasowa polemika prowadzona pomiędzy stronami, biorącymi udział w budowie mostu, z pewnością nie przyczyni się do przyspieszenia prac naprawczych na moście a mogą je jedynie utrudnić.