Drukuj

Przegląd sprzętu ZDMiKP, GDDKiA oraz ZDW objętego planem zimowego utrzymania ulic i drógPlan Zimowego Utrzymania Ulic przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jest programem działania w okresie trwania Akcji Zimowej i dotyczy utrzymania - przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych miasta, drożności chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz pierwszy raz w sezonie zimowym 2014/2015 ścieżek rowerowych.

Kierującym wszystkimi działaniami na terenie miasta w okresie trwania Akcji Zimowej jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

 

Do standardu zimowego utrzymania w pierwszej kolejności zalicza się:
- jezdnie,
- place publiczne,
- główne ciągi piesze (chodniki),
- schody stanowiące główne ciągi piesze,
- torowiska i zwrotnice tramwajowe oraz pętle tramwajowe i autobusowe,
- przystanki tramwajowe i autobusowe,
- chodniki leżące przy głównych ciągach ulicach I standardu utrzymania.

Całością akcji zimowego utrzymania kieruje Dyrektor ZDMiKP z pomocą zespołu roboczego. Siedzibą Zespołu jest budynek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Redłowskiej 8 pok. nr 14 - tel. 582-27-14, 15 - pod wskazanym numerem telefonu dyżurny przyjmuje wszelkie sygnały związane z zimowym utrzymaniem znajdujące się w gestii ZDMiKP.

Do zadań Zespołu należy:
- koordynacja zadań wszystkich służb miejskich w celu zwalczania skutków zimy,
- koordynacja zadań wszystkich jednostek oraz przedsiębiorstw biorących udział w Akcji Zimowej w celu szybkiego przeciwdziałania gwałtownym atakom zimy (zawieje i zamiecie śnieżne, bardzo niskie temperatury, katastrofalne opady śniegu).

Pogotowie zimowe trwa od: 01 listopada do 31 marca następnego roku. Polega na utrzymaniu środków transportowych, sprzętu i osób w stanie gotowości umożliwiającym wykonanie zadań mających na celu utrzymanie przejezdności ulic i usuwania skutków opadów śniegu, występującej gołoledzi na terenie objętym Akcją Zima.

Podział na rejony: 
REJON I - obejmuje część północną miasta w obrębie: od północnej granicy Bydgoszczy do Kanału Bydgoskiego i rzeki Brdy - wykonawca – REMONDIS,
REJON II – obejmuje część południową miasta w obrębie: od Kanału Bydgoskiego i rzeki Brdy do południowej granicy Bydgoszczy - wykonawca – CORIMP.

Zimowe utrzymanie w liczbach ZDMiKP:
• część północna miasta:
długość ulic do ośnieżenia – 190.793 metry,
powierzchnia w metrach kwadratowych – 1.525.196 m2

wzniesienia – 8.422 metry,
powierzchnia w metrach kwadratowych – 64.232 m2

• część południowa miasta:
długość ulic do odśnieżenia – 108.524 metry
powierzchnia w metrach kwadratowych – 815.706 m2

wzniesienia – 11.640 metrów
powierzchnia w metrach kwadratowych – 97.009m2

• utrzymanie chodników, przystanków autobusowych oraz Strefy Płatnego Parkowania
powierzchnia w metrach kwadratowych – 498.000 m2
pierwszy raz w sezonie zimowym – utrzymanie blisko 10 km dróg rowerowych.
powierzchnia w metrach kwadratowych – ok. 19.000m2

Liczba sprzętu:
• pługopiaskarki – 18 sztuk do 25 sztuk w zależności od sytuacji pogodowej,
• 48 pracowników na dyżurach 24 godzinnych w ZDMiKP,
• zasoby ludzkie – 126 osób,
• mikropługi – 25 sztuk,
• osiem firm do zimowego utrzymania,

Zgromadzone zapasy:
• 2,5 tysiąca ton soli,
• 50 ton chlorku wapnia,
• piasek zapewniony przez wykonawców na bieżąco.

Pozostałe ciekawostki:

Koszt odśnieżania i posypywania jednego kilometra jezdni w czasie całego sezonu zimowego to: 33 tysiące złotych.

Koszt odśnieżania i posypywania piaskiem jednego metra kwadratowego chodnika w czasie całego sezonu zimowego, to siedem złotych za m2.

Liczba kilometrów ulic do zimowego utrzymania to ponad – 300 kilometrów.

Staramy się, aby piaskarki wyjeżdżały tuż przed wystąpieniem opadów, ponieważ śnieg spadając na wcześniej posypaną jezdnię szybciej topnieje.

 

Trasy rowerowe

Po raz pierwszy od tego roku plan operacyjny zimowego utrzymania ulic zakłada także zimowe utrzymanie tras rowerowych. Na wniosek bydgoskich środowisk rowerowych ZDMiKP włączył ponad 18,7 tys. m2 tras dla cyklistów, które będą systematycznie odśnieżane i sypane. Uwzględniono wszystkie główne szlaki, o jakie wnioskowali rowerzyści, a dodatkowo ich listę powiększono o jeszcze kilka pozycji.

Łącznie zimowy zakres utrzymania w sezonie 2014-15 obejmie więc 9395 metrów bieżących tras rowerowych (o powierzchni 18790 m2):
• Rondo Fordońskie (przejazdy dla rowerów) – 350 metrów,
• Akademicka – Lewińskiego – 2400 m,
• Sporna – 1000 m,
• skrzyżowanie Szubińska - Broniewskiego – 400 m,
• Szubińska (strona południowa) – 1700 m,
• Chodkiewicza – 650 m,
• Ogińskiego i Sułkowskiego (strona zachodnia) – 1600 m,
• Rondo Toruńskie (przejazdy) – 320 m,
• Most Jagiełły z dojazdem do ul. Focha – 560 m,
• skrzyżowanie Focha i Królowej Jadwigi (przejazdy) – 250 m,
• Zygmunta Augusta – Dworzec PKP – 165 m.

 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Funkcję pełnomocnika do realizacji kompleksowego zabezpieczenia zadań wynikających z akcji zimowej roku 2014/2015 pełni zastępca Dyrektora ds. Technicznych, który jednocześnie zabezpiecza prawidłowe przygotowanie całokształtu zagadnień w przedmiotowym zakresie.

Za odpowiednie zorganizowanie całokształtu prac w zakresie usuwania skutków opadów śnieżnych i gołoledzi odpowiedzialni są:
a) kierownik Zakładu Autobusowego za obiekt przy ul. Inowrocławskiej 11;
b) kierownik Zakładu Tramwajowego za obiekt przy ul. Toruńskiej 278, z wyjątkiem torowisk tramwajowych;
c) kierownik Zakładu Eksploatacji za dyżurki autobusowe i tramwajowe zlokalizowane na terenie miasta;
d) kierownik Działu Infrastruktury Torowo-Sieciowej w zakresie torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej i podstacji – na trasach komunikacyjnych wydzielonych torowisk tramwajowych skutki zimy będą usuwane na bieżąco.

Nadzór Ruchu w czasie opadów śniegu i gołoledzi, szczególnie w godzinach nocnych, patroluje ulice, po których kursują środki przewozowe komunikacji miejskiej i składa do Dyspozytora Działu Nadzoru Ruchu meldunki o ich stanie.

Przed objęciem dyżuru pracownik Działu Nadzoru Ruchu obowiązany jest zapoznać się z sytuacją na liniach autobusowych i tramwajowych,

W przypadku sytuacji kryzysowych opracowano plan awaryjnej organizacji ruchu tramwajowego. Zastępcza komunikacja autobusowa będzie organizowana w przypadku przewidywanej przerwy w kursowaniu tramwajów trwającej ponad 30 minut.
Przygotowania spółki do sezonu zimowego objęły jeszcze:
a) kontrole systemów grzewczych w pojazdach,
b) przygotowanie i przegląd sprzętu dla pogotowi technicznych pojazdów liniowych oraz torów i sieci niezbędnego do pracy w warunkach zimowych,
c) zabezpieczenia paliwa zimowego o parametrach adekwatnych do aktualnych temperatur,
d) kontrole systemów grzewczych zwrotnic.

 

Urząd Miasta w Bydgoszczy

Koksowniki staną na wyznaczonych przystankach komunikacji miejskiej, kiedy temperatura spadnie poniżej 15 stopni CelsjuszaW ostatnich tygodniach w ramach przygotowań do kolejnego sezonu wysłane zostały między innymi pisma do zarządców nieruchomości oraz obiektów wielkopowierzchniowych przypominające o dodatkowych obowiązkach. Właściciele i administratorzy wszystkich nieruchomości powinni szczególnie zwrócić uwagę na sprawność i szczelność urządzeń spalających paliwa instalacje grzewcze, dymowe, spalinowe i wentylacyjne. To ich awarie są najczęściej przyczyną zagrożeń takich jak zatrucie czadem, wybuchy gazu oraz pożary.


Inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego będą też prowadzić kontrole pod kątem sprawdzenia jak właściciele i zarządcy obiektów wywiązują się z obowiązków wynikających z art. 62 ustawy o prawie budowlanym. Chodzi przede wszystkim o odśnieżanie dachów o powierzchni powyżej 1000 metrów kwadratowych.


Wyłoniona została także firma, która w razie dużego spadku temperatury ustawi na przystankach komunikacji miejskiej 30 koksowników. Staną one na przystankach z których korzysta największa liczba pasażerów. Koksownik będą rozstawiane w momencie spadku temperatury przez trzy kolejne dni z rzędu poniżej minus 15 stopni.


W porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyznaczone zostały także miejsca do składowania śniegu. W sumie to 10 punktów położonych na terenie całego miasta.

 

Przypominamy, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.