Linie odjeżdżające z przystanku
PRZYŁĘKI / KOŚCIÓŁ