Linie odjeżdżające z przystanku
NOWOTORUŃSKA / HUTNICZA