Linie odjeżdżające z przystanku
CHEMICZNA / SZCZERBY