W dniu 05.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 606307-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.   zamieszczone zostało w BZP

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

3.Wzór  umowy wraz z załączniakmi

4. Dokumentację projektową zamieszczoną z uwagi na jej rozmiar pod linkiem

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl\ufiles\Dokumentacja Stary Fordon.7z

Termin składania ofert upływa w dniu:25.11.2020 r., godz. 10:30

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.12.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 Marlena Krzyżaniak- tel.: 52/582-27-69

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej UPZP), Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w dniu 10.11.2020 r.,wplynęło do Zamawiającego odwołanie.  Zamawiający przekazuje w załączeniu kopię odwołania, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 19.11.2020 r.Zamawiający zamieszca ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 z dnia 19.11.2020 r.  wraz ze zmianą nr 1 SIWZ