W dniu 26.10.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy"

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 601726-N-2020 r. zamieszczone w BZP w dn. 26.10.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (057_2020 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.11.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: 52-582-27-97,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 03.11.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 09.11.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.