W dniu 06.10.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr  593555-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 06.10.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (052_2020 SIWZ + załączniki).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:  19.10.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 Marlena Krzyżaniak- tel.: 52/582-27-69

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W dniu 19.10.2020 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 04.12.2020 roku Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej