W dniu 07.08.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa i montaż 4 jednostronnych Tablic Informacji Pasażerskiej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i przyłączami na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 572240-N-2020 z dnia 07.08.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 13.08.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540152239-N-2020 z dnia 13.08.2020 r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 20.08.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540155983-N-2020 z dnia 20.08.2020 r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 01.09.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540164327-N-2020 z dnia 01.09.2020 r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

 W dniu 08.09.2020r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP

Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2020r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego. Informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.