Drukuj

W dniu 06.03.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie i serwis urządzeń torowych wbudowanych w torowiskach tramwajowych oraz urządzeń pokładowych zamontowanych w wagonach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy w roku 2020,

Nr sprawy 011/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 520850-N-2020 z dnia 06.03.2020 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (011_2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r., godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:45.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 16.03.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 16.03.2020 r.

W dniu 20.03.2020 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.