W dniu 27.02.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa samochodów służbowych dla potrzeb ZDMiKP
w Bydgoszczy

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 517309-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 27.02.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (010_2020 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.03.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 05.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540040908-N-2020 z dnia 05.03.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 11.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540044222-N-2020 z dnia 11.03.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 19.03.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP dla Części I oraz Części II.

W dniu 30.03.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje w sprawie uniważnienia postępowania dla Części I oraz Części II.