Drukuj

 

W dniu 25.02.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, upoważniony przez wspólnie występujących Zamawiających:
1) Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.,
do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia w imieniu i na ich rzecz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy na osiedlu Osowa Góra w ramach Programu BBO,

Nr sprawy 007/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 516392-N-2020 z dnia 25.02.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (007_2020 SIWZ + oddzielny plik -"007_2020 zał 1 do SIWZ - DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2020 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540038035-N-2020 z dnia 03.03.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00. 

 

W dniu 16.03.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 16.03.2020 r.

W dniu 24.04.2020 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.