W dniu 23.01.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Bieżące utrzymanie systemu do ważenia pojazdów w następujących lokalizacjach: ul. Jana Pawła II- 1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej- 1 stanowisko preselekcji, ul. Nowotoruńska -1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej - 1 stanowisko do ważenia dynamicznego"

Nr sprawy 01/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 504952-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (01/2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa: 31.01.2020 godz: 10:30
 
Termin otwarcia ofert: w dniu składania godz: 11:00

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Sangórska - tel.: +48 52-582-27-66.

 

W dniu 31.01.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 28.02.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W pliku poniżej Zamawiający w dniu 12.03.2020 r zamieszcza informację o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W dniu 27.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.