W dniu 13.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

Nr sprawy 060/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 636145-N-2019 z dnia 13.12.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (060_2019 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2019 r., godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 20.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540279344-N-2019 z dnia 20.12.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2019 r., godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:15.

 

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540280249-N-2019 z dnia 23.12.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r., godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:15.

 

W dniu 30.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 31.12.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.