W dniu 13.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Utrzymanie w stałej sprawności technicznej infokiosków na terenie

Miasta Bydgoszczy w 2020 r.”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 635695-N-2019  z dnia 13.12.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Tomasz Szymański- tel.: (52) 582 27 70,

W dniu 18.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1

treści SIWZ (z załącznikami) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540276523-N-2019 z dnia 18.12.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 27.12.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP

W dniu 03.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.