W dniu 12.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa paliw płynnych w 2020 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 635577-N-2019 zamieszczone w BZP w dn. 12.12.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (055_2019 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.12.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 24.12.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.