W dniu 11.10.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

upoważniony przez wspólnie występujących Zamawiających:
1) Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.,

do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia w imieniu i na ich rzecz,  wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa ul. Bytowskiej oraz budowa sięgacza Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej w Bydgoszczy w ramach Programu BBO.

Nr sprawy 042/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 609163-N-2019 z dnia 11.10.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (042_2019 SIWZ + oddzielny plik -"042_2019 zał 1 do SIWZ - DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 22.11.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.