W dniu 06.09.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha

z podziałem na zadania:

ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego";

ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" z wyłączeniem rejonów:
Placu Teatralnego – przystanek wiedeński, most Solidarności i powiązania z ul.Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. Prezydenta Gabriela Narutowicza.

Nr sprawy 034/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 594349-N-2019 z dnia 06.09.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (034_2019 SIWZ + oddzielne 2 pliki: "034_2019 zał 1-1 do SIWZ (OPZ,DP,SST) - KRUSZWICKA" oraz "034_2019 zał 1-2 do SIWZ (OPZ,DP,SST) - FOCHA").

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2019 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 20.09.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540199828-N-2019 z dnia 20.09.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2019 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

 

W dniu 26.09.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540204093-N-2019 z dnia 26.09.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2019 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

 

W dniu 03.10.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 14.10.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.