W dniu 04.09.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w latach 2019-2022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 170-415688 w dniu 04.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/252948

ID postępowania: 252948