Ogłoszenie o ww. zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.07.2019 r. pod nr 572514-N-2019

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak        - tel.: +48 52-582-27-69

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski          - tel.: +48 52 582-27-01

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia - w dniu składania o godz. 11:00

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

 

W załączniku poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 30.07.2019 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania.