Nr sprawy 024/2019 - „Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych i oświetleniowych wraz z modernizacją oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)”

W dniu 01.07.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych wraz z modernizacją oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 566672-N-2019 z dnia 01.07.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 17.07.2019 r., godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Kasperek tel. (52) 582 27 96;

 

W dniu 17.07.2019 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert , o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 30.07.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.