W dniu 29.03.2019 r. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o ww. zamówieniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak                               - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Adam Idczak                                          - tel.: +48 52-582-27-18,

Jacek Piotrowski                                     - tel.: +48 52-582-27-15.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej