W dniu 01.03.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra w 2019 r. (Program BBO)",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 520073-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.03.2019 r. , godz. 10:45.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jacek Bartkowiak – Tel.: (52) 582 22 16; Wiesław Siekierkowski tel. (52) 582 22 16; Dariusz Radzimski– tel.: (52) 582 27 01.

W dniu 12.03.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 13.03.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamiescza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie ozmianie ogloszenia nr 540048667-N-2019 z dnia 13.03.2019 r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r., godz. 09:30.

 

Termin otwarcia ofert: w dniu 20.03.2019 r. , godz. 09:45.

W dniu 20.03.2019 r., Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 11.04.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.